Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wnioski reductio ad absurdum wykładni art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w kontekście zwalczania środków zastępczych

Creator:

Gmerek, Mateusz

ORCID:

0000-0002-9741-3770

Subject and Keywords:

wnioski reductio ad absurdum   środki zastępcze   dopalacze   wprowadzenie do obrotu   szkodliwe dla zdrowia substancje   środki odurzające   narkotyki

Abstract:

Celem artykułu było wskazanie problematyki wniosków reductio ad absurdum wykładni art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w kontekście zwalczania środków zastępczych. W publikacji poddano analizie wykładnię przepisu art. 165 § 1 pkt 2 k.k., oraz najnowsze orzecznictwo w omawianym temacie, w tym Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 5/17. Wnioski reductio ad absurdum art. 165 § 1 pkt 2 k.k., prowadzą do zakazu wprowadzania do obrotu nieomal wszystkich produktów pochodzenia chemicznego, a także alkoholi, środków farmaceutycznych, urządzeń elektrycznych oraz noży, siekier itp. Praca porusza także karnoprawne problemy związane z rolą pokrzywdzonego, jako osoby zarówno pokrzywdzonej przestępstwem, jak i przyczyniającej się do popełnienia przestępstwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.080

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mateusz Gmerek