Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kwalifikacja i weryfikacja statusu osadzonych „niebezpiecznych” – analiza rozwiązań kodeksowych w kontekście celów wykonywania kary pozbawienia wolności

Creator:

Całus, Magdalena

ORCID:

0000-0001-8322-7515

Subject and Keywords:

więźniowie niebezpieczni ; klasyfikacja skazanych ; wykonywanie kary pozbawienia wolności

Abstract:

Artykuł został poświęcony instytucji prawa karnego wykonawczego, którą jest procedura kwalifikowania do grupy osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, tj. tzw. osadzonych niebezpiecznych i weryfikacji przyznanego statusu. Uwaga została skoncentrowana na kwestii przesłanek stanowiących podstawę procesu nadawania oraz weryfikowania przedmiotowego statusu. Celem artykułu była ocena trafności i adekwatności przesłanek stosowanych w procesie weryfikacji statusu „niebezpiecznego”, a także próba stworzenia nowych wytycznych w przedmiotowym zakresie. Autorka dokonała rozważań w kontekście celów wykonywania kary pozbawienia wolności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jedlecka, Wioletta. Red. ; Helios, Joanna. Red. ; Kwieciński, Adam. Red. ; Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.076

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; No. 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Magdalena Całus