Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązki sprawcy podlegające negocjacjom w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym

Creator:

Białek, Piotr

ORCID:

0000-0001-8804-2069

Subject and Keywords:

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności   Kodeks Karno skarbowy   środek karny   zaniechanie ukarania sprawcy

Abstract:

W artykule scharakteryzowano instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, przedstawiono krótki zarys instytucji, charakterystykę oraz umiejscowienie w kodeksie karno skarbowym, jak również problemy natury prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.074

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Białek