Object

Title: Jurisdiction in cases related to the pauline claim, commentary on the CJEU judgment of 4 October, in Case C-337/17 ; Jurysdykcja w sprawach ze skargi pauliańskiej, uwagi na tle wyroku TSUE z dnia 4.10.2018 r. w sprawie C-337/17

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jurisdiction in cases related to the pauline claim, commentary on the CJEU judgment of 4 October, in Case C-337/17  
Jurysdykcja w sprawach ze skargi pauliańskiej, uwagi na tle wyroku TSUE z dnia 4.10.2018 r. w sprawie C-337/17

Creator:

Paśko, Marta

ORCID:

0000-0002-7287-4466

Subject and Keywords:

pauline claim   cjeu   sentence   The Court of Justice of the European Union   jurisdiction  
skarga pauliańska   wyrok   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej   tsue   jurysdykcja

Abstract:

One of the main means of protecting the creditor’s interests is the Pauline claim, the purpose of which is to prevent the debtor from escaping the obligation by transferring his property to third parties. Nowadays, this institution is becoming more and more important due to the extremely frequent procedure of debtors losing assets in order to harm creditors. In such a situation, it gives the aggrieved creditor the opportunity to consider such an activity ineffective against oneself. But what if the debtor’s assets were abroad?  

Jednym z podstawowych środków ochrony interesów wierzyciela jest skarga pauliańska, celem jej jest uniemożliwienie ucieczki dłużnika od spłaty zobowiązania przez przenoszenie swojego majątku na osoby trzecie. W dzisiejszych czasach instytucja ta nabiera coraz większego znaczenia w związku z niezwykle częstym procederem pozbywania się przez dłużników majątku w celu pokrzywdzenia wierzycieli. W takiej sytuacji daje ona pokrzywdzonemu wierzycielowi możliwość uznania takiej czynności za nieskuteczną wobec siebie. Co jednak w sytuacji, kiedy majątek dłużnika znalazł się za granicą?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna Red.   Jedlecka, Wioletta Red.   Kwieciński, Adam Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95902   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.068

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marta Paśko

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

623

Number of object content views in PDF format

656

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103033

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information