Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Założenia reformy kodeksu spółek handlowych w zakresie projektowanej prostej spółki akcyjnej (PSA) – wybrane zagadnienia

Creator:

Okos, Tomasz

ORCID:

0000-0001-8849-2166

Subject and Keywords:

prosta spółka akcyjna   PSA   reforma   prawo handlowe   ochrona wierzycieli

Abstract:

Artykuł stanowi zwięzłą analizę obecnie przygotowywanych rewolucyjnych zmian w kodeksie spółek handlowych w postaci wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), która w założeniu ma służyć prowadzeniu działalności gospodarczej w branżach innowacyjnych. Omówienia wymagają podstawowe kwestie działalności spółki w szczególności jej struktura majątkowa oraz ochrona wierzycieli z uwagi na toczące się spory dotyczące ostatecznego jej uregulowania. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy wprowadzenie prostej spółki akcyjnej w proponowanym kształcie jest zasadne. Z uwagi na ramy niniejszego opracowania, omówione zostaną jedynie wybrane zagadnienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.066

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Okos