Object

Title: Assumptions of the reform of the Commercial Companies Code regarding the proposed joint stock company (PSA) – selected issues ; Założenia reformy kodeksu spółek handlowych w zakresie projektowanej prostej spółki akcyjnej (PSA) – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Assumptions of the reform of the Commercial Companies Code regarding the proposed joint stock company (PSA) – selected issues  
Założenia reformy kodeksu spółek handlowych w zakresie projektowanej prostej spółki akcyjnej (PSA) – wybrane zagadnienia

Creator:

Okos, Tomasz

ORCID:

0000-0001-8849-2166

Subject and Keywords:

simple joint stock company commercial law   reform   protection of the creditor  
prosta spółka akcyjna   PSA   reforma   prawo handlowe   ochrona wierzycieli

Abstract:

The article is a concise analysis of currently prepared evolutionary changes in the Code of Commercial Companies in the form of the introduction of a new type of capital company – simple joint stock company, which is intended to serve business in innovative industries. Basic issues of the company’s operations, in particular its material structure and protection of the creditors, are discussed due to the ongoing disputes regarding its final settlement. The article is an attempt to answer the question whether introducing a simple joint-stock company in the proposed form is justified. Due to the scope of this study, only selected issues will be discussed.  

Artykuł stanowi zwięzłą analizę obecnie przygotowywanych rewolucyjnych zmian w kodeksie spółek handlowych w postaci wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), która w założeniu ma służyć prowadzeniu działalności gospodarczej w branżach innowacyjnych. Omówienia wymagają podstawowe kwestie działalności spółki w szczególności jej struktura majątkowa oraz ochrona wierzycieli z uwagi na toczące się spory dotyczące ostatecznego jej uregulowania. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy wprowadzenie prostej spółki akcyjnej w proponowanym kształcie jest zasadne. Z uwagi na ramy niniejszego opracowania, omówione zostaną jedynie wybrane zagadnienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna Red.   Jedlecka, Wioletta Red.   Kwieciński, Adam Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95900   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.066

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Okos

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

414

Number of object content views in PDF format

455

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103031

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information