Object

Title: Restrictions on acquisition of real estate by foreigners in Poland and the free movement of capital ; Ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce a swoboda przepływu kapitału

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Restrictions on acquisition of real estate by foreigners in Poland and the free movement of capital  
Ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce a swoboda przepływu kapitału

Creator:

Muzyka, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-9736-596X

Subject and Keywords:

free movement of capital   common market   European Union   internal market   real property  
swoboda przepływu kapitału   wspólny rynek   Unia Europejska   nieruchomości   rynek wewnętrzny

Abstract:

The article presents the Author point of view on the legal protection, freedom, restrictions on the acquisition real property by foreigners in Poland. Any acquisition of real property in the member states should directly follow from the provisions of the TFEU. The text is based on the opinion the Court of Justice of the European Union and European Union law.  

Tematem artykułu jest problematyka reglamentacji nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce w kontekście swobody przepływu kapitału. Autorka poddała analizie prawo polskie i unijne, dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowisko doktryny. Konkluzja artykułu prowadzi do stwierdzenia, że bez względu na obowiązujące ograniczenia, zgodnie z prawem unijnym, spółki założone na terytoriom UE przez obywateli państw trzecich, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, mają prawo do nabywania nieruchomości na takich samych zasadach jak polscy obywatele.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95899   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.065

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Muzyka

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

310

Number of object content views in PDF format

349

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103030

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information