Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce a swoboda przepływu kapitału

Creator:

Muzyka, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-9736-596X

Subject and Keywords:

swoboda przepływu kapitału   wspólny rynek   Unia Europejska   nieruchomości   rynek wewnętrzny

Abstract:

Tematem artykułu jest problematyka reglamentacji nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce w kontekście swobody przepływu kapitału. Autorka poddała analizie prawo polskie i unijne, dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowisko doktryny. Konkluzja artykułu prowadzi do stwierdzenia, że bez względu na obowiązujące ograniczenia, zgodnie z prawem unijnym, spółki założone na terytoriom UE przez obywateli państw trzecich, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, mają prawo do nabywania nieruchomości na takich samych zasadach jak polscy obywatele.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.065

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Muzyka