Object

Title: The role and importance of binding corporate rules in the light of the general regulation on the protection of personal data ; Rola i znaczenie wiążących reguł korporacyjnych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role and importance of binding corporate rules in the light of the general regulation on the protection of personal data  
Rola i znaczenie wiążących reguł korporacyjnych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Creator:

Kuźnicka, Dominika

ORCID:

0000-0001-8804-569X

Subject and Keywords:

personal data   binding corporate rules   RODO   data processing  
dane osobowe   wiążące reguły korporacyjne   RODO   przetwarzanie danych

Abstract:

Nowadays it seems impossible to run a business without using the tools that the Internet gives us. However, it is inherently connected with the transfer of data processed by the economic entity to entities that carry out economic activity in third countries. The EU legislator met the concerns regarding the transfer of personal data to third countries and in Chapter V of the General Data Protection Regulation, established general principles for the transfer of personal data to third countries and international organizations, as well as the scope, nature and permissible means of such transfers. Among the data processing mechanisms indicated by the EU legislator indicated in the third countries, particular attention is paid to the rather poorly described in the literature binding corporate rules, which are of particular importance to business transactions.  

Współcześnie wydaje się być niemożliwym prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystania narzędzi, jakie daje nam internet. Wiąże się to jednak nieodłącznie z przekazywaniem danych przetwarzanych przez podmiot gospodarczy do podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w państwach trzecich. Prawodawca unijny wyszedł naprzeciw obawom w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich i w rozdziale V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ustanowił ogólne zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jak również zakres, charakter oraz dozwolone sposoby takiego przekazywania. Spośród wskazanych przez prawodawcę unijnego mechanizmów przetwarzania danych w państwach trzecich na szczególną uwagę zwracają dosyć ubogo opisane w literaturze, a mające szczególne znaczenie dla obrotu gospodarczego wiążące reguły korporacyjny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna Red.   Jedlecka, Wioletta Red.   Kwieciński, Adam Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95897   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.063

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dominika Kuźnicka

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

303

Number of object content views in PDF format

338

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103028

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information