Object

Title: Legal and administrative regulation of granting protection to foreigners on the territory of Poland and the facts ; Prawno-administracyjne uregulowania udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski a stan faktyczny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal and administrative regulation of granting protection to foreigners on the territory of Poland and the facts  
Prawno-administracyjne uregulowania udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski a stan faktyczny

Creator:

Hryszkiewicz, Robert

ORCID:

0000-0001-5391-2159

Subject and Keywords:

the protection of foreigners   administrative authorities   forms of assistance  
ochrona cudzoziemców   administracja publiczna   prawno-administracyjne uregulowania   ochrona azylowa   uchodźcy

Abstract:

The author in the presented article introduces legal and administrative regulations for granting protection to foreigners on the territory of Poland. The author does this by analyzing the applicable legal provisions relating to this matter, and also indicates statistical data and examples of the application of the analyzed provisions in practice by the competent administrative authorities. It should be stated that despite very broad and fairly precisely described forms of assistance to foreigners seeking for various reasons protection and seeking assistance in the Republic of Poland, the data provided indicate a decline in the applications for granting asylum or other forms of assistance.  

Autor w prezentowanym artykule przybliża prawno-administracyjne uregulowania udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski. Autor dokonuje tego poprzez analizę obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do tej materii, a także poprzez wskazanie konkretnych danych statystycznych oraz przykładów ze stosowania analizowanych przepisów w praktyce przez właściwe organy administracji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna Red.   Jedlecka, Wioletta Red.   Kwieciński, Adam Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95893   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.059

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Robert Hryszkiewicz

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

551

Number of object content views in PDF format

573

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103024

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information