Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawno-administracyjne uregulowania udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski a stan faktyczny

Creator:

Hryszkiewicz, Robert

ORCID:

0000-0001-5391-2159

Subject and Keywords:

ochrona cudzoziemców   administracja publiczna   prawno-administracyjne uregulowania   ochrona azylowa   uchodźcy

Abstract:

Autor w prezentowanym artykule przybliża prawno-administracyjne uregulowania udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski. Autor dokonuje tego poprzez analizę obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do tej materii, a także poprzez wskazanie konkretnych danych statystycznych oraz przykładów ze stosowania analizowanych przepisów w praktyce przez właściwe organy administracji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna Red.   Jedlecka, Wioletta Red.   Kwieciński, Adam Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.059

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Robert Hryszkiewicz