Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działanie syndyka masy upadłości z uprawnieniami interwenienta ubocznego w postępowaniu sądowym o należne od upadłego alimenty po ogłoszeniu upadłości – analiza proponowanych zmian

Creator:

Farej-Łuciów, Gabriela

ORCID:

0000-0002-2029-112X

Subject and Keywords:

interwencja uboczna   syndyk masy upadłości   upadły   roszczenia alimentacyjne   prawo upadłościowe

Abstract:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza możliwości działania syndyka w postępowaniu o należne od upadłego alimenty. W celu oceny projektowanego brzmienia przepisu omówiona została instytucja interwencji ubocznej, aktualna regulacja przepisów Prawa upadłościowego dotyczących dochodzenia i regulowania należnych alimentów, a także wypowiedzi komentatorów w oparciu o derogowane przepisy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna Red.   Jedlecka, Wioletta Red.   Kwieciński, Adam Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.057

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Gabriela Farej-Łuciów