Obiekt

Tytuł: Prawo wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prawo wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne

Temat i słowa kluczowe:

principles of law   law and morality   national law and EU law   new technologies   alternative dispute resolution methods   changes in law  
zasady prawa   prawo a moralność   prawo krajowe a prawo UE   nowe technologie   alternatywne metody rozwiązywania sporów   zmiany w prawie

Abstrakt:

The title of the volume is not accidental. In-depth reflection on various areas of law is needed. There are many legal problems that are socially important. The legal system should follow the changing social reality. The legal system should respond to the challenges of modern times. The aim of the volume is to analyze current problems of jurisprudence, assess the existing legal status and identify legal changes. The considerations are interdisciplinary.They combine public law and private law.  

Tytuł tomu nie jest przypadkowy, bowiem olbrzymia liczba problemów prawnych i ich doniosłe znaczenie społeczne uzasadniają pogłębioną refleksję nad różnymi dziedzinami prawa. Bardzo szybko zmieniająca się rzeczywistość społeczna wymusza stałe podążanie za nią systemu prawa. Ten ostatni powinien w jak najszerszym zakresie odpowiadać na wszystkie wyzwania współczesności. Celem tomu jest skupienie uwagi na aktualnych kluczowych problemach prawoznawstwa, ocena istniejącego stanu normatywnego oraz określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych. Podkreślić należy interdyscyplinarny charakter rozważań łączących różne gałęzie prawa publicznego i prywatnego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna Red.   Jedlecka, Wioletta Red.   Kwieciński, Adam Red.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.051

Język:

pol

Powiązanie:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

20 paź 2022

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103016

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji