Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zagadnienie dopuszczalności zastosowania klauzuli z art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine w umowie darowizny o charakterze czysto zobowiązującym

Creator:

Tenenbaum-Kulig, Monika

ORCID:

0000-0001-7539-6351

Subject and Keywords:

darowizna   majątek osobisty   majątek wspólny   wspólność ustawowa

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest analiza dopuszczalności zawarcia odmiennego postanowienia w rozumieniu art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine w umowie darowizny o charakterze czysto zobowiązującym. Odrzucenie wyrażanego w literaturze poglądu ograniczającego dopuszczalność zastosowania klauzuli, o której mowa, wyłącznie do umowy darowizny o podwójnym skutku zostało dokonane w wyniku analizy art. 33 pkt 2 k.r.o. oraz skutków prawnych zamieszczenia w umowie darowizny odmiennego postanowienia umownego w rozumieniu art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.049

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Monika Tenenbaum-Kulig

Autor opisu:

TK