Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niedopuszczalność umorzenia postępowania o wydanie nakazu zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem w przypadku zmiany rozstrzygnięcia formalizującego kontakty

Creator:

Szydło, Wojciech

ORCID:

0000-0003-3987-9318

Subject and Keywords:

kontakty z dzieckiem   naruszenie kontaktów   zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej   suma pieniężna   postępowanie sankcyjne   opieka nad dzieckiem   rozwód   postępowanie zabezpieczające

Abstract:

Dla prawidłowego rozwoju psychicznego, emocjonalnego i uczuciowego dziecka konieczna jest jego ciągła więź i osobista relacja z każdym rodzicem. Utrzymywanie jej jest oczywistym prawem dziecka, ale również prawem, i zarazem obowiązkiem, rodziców, wynikającym z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niestety często zdarza się utrudnianie spotkań rodzica niemieszkającego na co dzień z dzieckiem, przez rodzica, któremu sąd powierzył nad dzieckiem opiekę. W artykule omówione zostały praktyczne aspekty postępowania sankcyjnego przewidzianego w Kodeksie postępowania cywilnego służącego egzekucji prawa do kontaktów z dzieckiem, poprzez nałożenie, jako sankcji, sumy pieniężnej na rodzica, który wbrew dobru dziecka, utrudnia jego spotkania z drugim rodzicem (por. art. 598/15–598/21 k.p.c.). W trakcie rozważań zostało jednoznacznie podkreślone, że zadaniem sądu jest sankcjonowanie naruszenia nałożonego obowiązku w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, nie zaś naruszenia konkretnego orzeczenia sądu regulującego kontakty. Ma to zaś istotny wpływ na niemożliwość umarzenia postępowania sankcyjnego, w przypadku wydania innego orzeczenia stanowiącego podstawę takiego obowiązku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.048

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wojciech Szydło

Autor opisu:

TK