Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane problemy umowy przewłaszczenia na zabezpieczenia nieruchomości

Creator:

Łach, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-6525-9035

Subject and Keywords:

prawa i obowiązki podmiotu przewłaszczającego   zabezpieczanie wierzytelności   umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie   przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie   umowy powiernicze

Abstract:

Niniejszy artykuł przedstawia jedną z form zabezpieczenia wierzytelności, tj. umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości. Z uwagi na brak jej pełnej regulacji w treści obowiązujących przepisów jest uznawana za umowę nienazwaną. Umowa ta z uwagi także na przedmiot przewłaszczenia budzi liczne kontrowersje, a jej byt w obrocie cywilnoprawnym jest stawiany pod znakiem zapytania. Celem opracowania jest omówienie praw i obowiązków stron tejże umowy, ze szczególnym uwzględnieniem wynikających z niej dla podmiotu przewłaszczającego zagrożeń. Nadto artykuł ten wskazuje jak bardzo istotne byłoby stworzenie przepisów, które w pełni uregulowałyby przedmiotową instytucję.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.042

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Łach

Autor opisu:

TK