Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwagi dotyczące zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską

Creator:

Gołębiowski, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-5487-2889

Subject and Keywords:

czynności zwykłego zarządu   czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu   władza rodzicielska   zarząd majątkiem dziecka

Abstract:

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z instytucją zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską. Punktem wyjścia rozważań jest teza o braku w prawie prywatnym ogólnej instytucji zarządu majątkiem oraz braku podstaw do konstruowania katalogu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wspólnego dla wszystkich przepisów prawnych, w których pojęcie to występuje. W artykule podjęto próbę usystematyzowania kryteriów kwalifikacji poszczególnych działań wykonywanych przez rodziców zarządzających majątkiem dziecka jako czynności zwykłego zarządu lub przekraczających ten zakres. Podkreślono zwłaszcza konieczność uwzględnienia specyficznego celu wykonywanego zarządu, a także potrzebę rozszerzania autonomii zarządcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.036

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Gołębiowski

Autor opisu:

TK