PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rycerscy spadkobiercy księcia Świętopełka "nakielskiego" z rodów Lisów i Wierzbnów. Studium historycznoprawne

Creator:

Kruszewski, Tomasz

ORCID:

0000-0003-3202-2805

Subject and Keywords:

średniowiecze ; rody rycerskie ; Lisowie ; Wierzbnowie ; historia ustroju i prawa ; kodeksy dyplomatyczne ; księgi sądowe ; czynności prawne

Abstract:

Autor rozwija problematykę zapowiedzianą w książce Rodowód pierwszych Piastów wielkopolskich (potomstwo Mieszka III Starego i jego synów) na tle rodowodu książąt pomorskich. Studium historycznoprawne i genealogiczne, Wrocław 2017. Ta książka przyznaje szczególną rolę ustnej tradycji. W odróżnieniu od tzw. „pozytywistów” przykłada się istotną wagę do tzw. pamięci rodowej, czyli dzieła Kantzowa, Tebesjusza, Sommersberga, czy Sinapiusa (oprócz występujących w ich dziełach ewidentnych pomyłek) uważa się za źródła wiedzy, czyli jak Kantzow pisał, że wszyscy książęta pomorscy byli z jednego rodu, to jest fakt, a nie jakaś bajka pomorskiego dziejopisa. Tak samo jak w Metryce Koronnej zapisano, że Braniccy herbu Gryf to potomkowie książąt pomorskich, to nie jest to zmyślenie (co wielu innym magnatom można akurat zarzucać). Czym jest ta książka: studium historycznoprawnym, czy genealogicznym, a może jednym i drugim. Tym ostatnim nie jest, bo nie posługuje się, wymaganą w tej dziedzinie nauki konstrukcją biogramów, stąd też świadomie pominięto tablice genealogiczne (w pierwszej części obejmują one tylko rzeczy nieopisywane w publikacji). Jest to synteza, która rządzi się własnymi prawami: omówiono tylko źródła drukowane oraz dostępne w wersji elektronicznej (zwłaszcza w części drugiej), sporadycznie sięgając do źródeł archiwalnych. Nie omawia się pochodzenia rodu Lisów i Wierzbnów, bo uczyniono to w poprzedniej książce. Przypomnę tylko, że pochodzeniem książąt wschodniopomorskich, jak i ich rycerskich krewnych, może – zdaje się – zajmować prawnik, który widzi ten problem jako proces poszlakowy, w którym zbiera zgromadzone elementy w całość.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-29-8

Language:

pol

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Tomasz Kruszewski

Autor opisu:

TK