Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2016 r., II KK 205/16

Creator:

Wilk, Aleksandra Patrycja

ORCID:

0000-0003-1414-6185

Subject and Keywords:

środki probacyjne ; uprzednia niekaralność sprawcy ; osoba niekarana ; prawo karne skarbowe ; przestępstwo umyślne ; warunkowe umorzenie postępowania ; środki karne skarbowe

Description:

Streszcz. w jęz. ang. ; Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Abstract:

Przedmiotem niniejszej glosy do wyroku Sądu Najwyższego jest niesłuszne, zdaniem autorki, stanowisko SN, iż prawomocne skazanie za przestępstwo powszechne, tj. z art. 278 § 2 k.k. stanowi przeszkodę do zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego skarbowego w stosunku do sprawcy przestępstwa skarbowego wobec braku spełnienia przez niego przesłanki uprzedniej niekaralności wynikającej z przepisów art. 41 § 1 k.k.s. w związku z art. 66 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 20 § 2 k.k.s. Glosa zawiera analizę poglądu doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego skarbowego wynikającej z powołanych powyżej przepisów. Autorka zwraca uwagę na odrębny charakter przestępstw powszechnych i skarbowych, sposób odpowiedniego stosowania treści normy prawnej art. 66 § 1 k.k. w postępowaniu karnym skarbowym, a także przedstawia argumenty uzasadniające wskazaną w glosie dezaprobatę dla stanowiska zajętego w wyroku Sądu Najwyższego w przedmiocie przesłanki uprzedniej niekaralności sprawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2450-3932 ; doi:10.34616/fiuw.2018.2.211.223

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Aleksandra Patrycja Wilk

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm