Object

Title: Extraordinary administrative proceedings and court administrative proceedings ; Nadzwyczajne postępowanie administracyjne a postępowanie sądowoadministracyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Extraordinary administrative proceedings and court administrative proceedings  
Nadzwyczajne postępowanie administracyjne a postępowanie sądowoadministracyjne

Creator:

Majczak, Paweł

ORCID:

0000-0002-3275-649X

Subject and Keywords:

procedural bar   stay of proceedings   review of a final administrative decision   judicial verification  
przeszkoda proceduralna   zawieszenie postępowania   weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej   weryfikacja sądowa

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

A great number of legal remedies for the verification of final administrative decisions implies the possibility of factual coincide between available means of legal protection. Therefore, it is necessary to decode significant rules of exclusion of the double-track verification of final administrative decisions. The solution adopted in Article 56 of the Law on Proceedings before Administrative courts is only fragmentary. Hence is causes confusion in the process of interpretation of law. In view of growing doubts whether it is possible to initiate administrative proceedings in one of the procedures of extraordinary verification of administrative decisions when the same instrument is being reviewed by an administrative court, the President of the Supreme Administrative Court made a motion for a panel of 7 judges to adopt an abstract resolution. In the resolution, the Court permitted the relevant extraordinary proceedings to be initiated, but indicated that it was necessary to suspend such proceedings pursuant to Article 97(1)(4) of the Code of Administrative Procedure.  

Współistnienie wielu środków prawnych umożliwiających wyeliminowanie z obrotu prawnego ostatecznych decyzji administracyjnych implikuje możliwość zbiegu pomiędzy nimi. W związku z tym istnieje potrzeba odkodowania istotnych zasad wyłączenia podwójnej weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych. Rozwiązanie przyjęte w art. 56 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest jedynie fragmentaryczne. Dlatego powoduje zamęt interpretacyjny. Wobec narastających wątpliwości, czy możliwe jest wszczęcie postępowania administracyjnego w jednej z procedur nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnych, gdy ten sam akt jest rozpatrywany przez sąd administracyjny, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił z wnioskiem o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały abstrakcyjnej. Sąd ten wywiódł w uchwale, że w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego można wszcząć postępowanie administracyjne w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania w sprawie kontrolowanego przez sąd rozstrzygnięcia, jednakże organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić to postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95738   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.183.210

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paweł Majczak

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

5 821

Number of object content views in PDF format

6236

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102896

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information