Object

Title: Nadzwyczajne postępowanie administracyjne a postępowanie sądowoadministracyjne

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Majczak, Paweł

ORCID:

0000-0002-3275-649X

Description:

Streszcz. w jęz. ang. ; Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Abstract:

Współistnienie wielu środków prawnych umożliwiających wyeliminowanie z obrotu prawnego ostatecznych decyzji administracyjnych implikuje możliwość zbiegu pomiędzy nimi. W związku z tym istnieje potrzeba odkodowania istotnych zasad wyłączenia podwójnej weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych. Rozwiązanie przyjęte w art. 56 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest jedynie fragmentaryczne. Dlatego powoduje zamęt interpretacyjny. Wobec narastających wątpliwości, czy możliwe jest wszczęcie postępowania administracyjnego w jednej z procedur nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnych, gdy ten sam akt jest rozpatrywany przez sąd administracyjny, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił z wnioskiem o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały abstrakcyjnej. Sąd ten wywiódł w uchwale, że w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego można wszcząć postępowanie administracyjne w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania w sprawie kontrolowanego przez sąd rozstrzygnięcia, jednakże organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić to postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95738 ; ISSN 2450-3932 ; doi:10.34616/fiuw.2018.2.183.210

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Paweł Majczak

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 7, 2019

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

456

Number of object content views in PDF format

865

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102896

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information