Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Narratywizm historyczny Haydena White’a w badaniach nad historią prawa

Creator:

Gaczoł, Klaudia

ORCID:

0000-0002-2359-0459

Subject and Keywords:

Hayden White ; narratywizm historyczny ; historia prawa ; pisarstwo historyczne ; metodologia

Description:

Streszcz. w jęz. ang. ; Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Abstract:

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy można doszukać się wątków narratywizmu w badaniach historycznoprawnych i w konsekwencji – w analizie obecnie obowiązującego prawa. Punktem wyjścia będzie teoria pisarstwa historycznego w kształcie, jaki został zaproponowany przez Haydena White’a. Zdaniem White’a, każdy manifest historyczny obarczony jest określonymi strategiami eksplanacyjnymi, których historyk używa do interpretowania oraz wyjaśniania zdarzeń minionych. Dyskurs historyczny jawi się tu jako zorganizowane w spójną historię ideologiczne przetworzenie. Podobnie jak Paul Ricoeur, Hayden White jest przekonany, że fundament tak konstruowanej narracji jest w istocie rzeczy metaforyczny. Osobliwość metod, jakie są wykorzystywane przez nauki historycznoprawne, polega na tym, że w ich ramach dochodzi do połączenia dyrektyw metodologicznych dwóch rodzajów – dyrektyw nauk historycznych i dyrektyw nauk prawnych. Dlatego też konieczne jest uwzględnienie aspektu ideologicznego badań, który nieuchronnie zniekształca rezultat pracy historyka i w efekcie – dogmatyka prawa. W badaniach historycznoprawnych możemy go natomiast zidentyfikować w narracji, ukrytej na poziomie presupozycji tekstu prawnego. Tym samym nie bez znaczenia jest wpływ tak konstruowanej historii na procedury prawotwórcze, co widać w odniesieniu do sposobów utrwalania pamięci historycznej w powszechnie obowiązujących aktach prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2450-3932 ; doi:10.34616/fiuw.2018.2.87.110

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Klaudia Gaczoł

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm