Object

Title: Neurolaw – the integration of neuroscience and legal science in selected areas ; Neuroprawo – integracja neurobiologii i prawoznawstwa w wybranych obszarach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Neurolaw – the integration of neuroscience and legal science in selected areas  
Neuroprawo – integracja neurobiologii i prawoznawstwa w wybranych obszarach

Creator:

Trnka, Krzysztof

ORCID:

0000-0001-8076-8666

Subject and Keywords:

multidimensional nature of law   external integration of legal sciences   neurolaw   neuroscience   neurobiology   neurocriminology   free will   criminal responsibility   lie-detection  
wielopłaszczyznowość prawa   integracja zewnętrzna nauk prawnych   neuroprawo   neurobiologia   neurokryminologia   wolna wola   odpowiedzialność karna   wykrywanie kłamstw

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

For more than half a century some in the legal-scientific community have postulated that lawyers should not limit themselves to a dogmatic perspective and should acquire a proper understanding of the facts necessitating the intervention of the legislator. Neurobiology, which examines the biological side of the decision-making process as well as human reflexes and instincts, can prove extremely valuable both in the creation and application of law. According to some representatives of legal sciences, integration with neurobiology is necessary for a deeper and comprehensive understanding of law as a social phenomenon. Cognitive methods appropriate for neurobiology are an appropriate tool for understanding the causes of behavior that are subject to legal regulation. They also allow the assessment of the effectiveness of existing or proposed legal norms. At the moment, three main areas of common interest of legal sciences and neurobiology can be distinguished: criminological forecast, the issue of guilt and responsibility, detection of lies in testimonies.  

W naukach prawnych od przeszło półwiecza obecny jest postulat, aby prawnicy nie ograniczali się do wiedzy o charakterze dogmatycznym, lecz posiedli należytą znajomość faktów wywołujących konieczność interwencji ustawodawcy. Zwolennicy tego poglądu uważają, że twierdzenia socjotechniczne opierać się powinny na wiedzy empirycznej. Neurobiologia, badająca biologiczną stronę podejmowania przez ludzi decyzji, a także ludzkie odruchy i instynkty, może się okazać niezwykle cenna zarówno przy tworzeniu, jak i stosowaniu prawa. Zdaniem niektórych przedstawicieli nauk prawnych odwołanie do neurobiologii jest niezbędne do głębszego i wszechstronnego zrozumienia prawa jako zjawiska społecznego. Metody poznania właściwe neurobiologii są odpowiednim narzędziem do poznania przyczyn zachowań, będących przedmiotem regulacji prawnej. Pozwalają również na ocenę skuteczności istniejących bądź proponowanych norm prawnych. Obecnie wyróżnić można trzy główne obszary wspólnego zainteresowania nauk prawnych i neurobiologii: prognoza kryminologiczna, kwestia winy i odpowiedzialności, wykrywanie kłamstw w zeznaniach i wyjaśnieniach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95734   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.75.86

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Trnka

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

585

Number of object content views in PDF format

615

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102891

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information