Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Neuroprawo – integracja neurobiologii i prawoznawstwa w wybranych obszarach

Creator:

Trnka, Krzysztof

ORCID:

0000-0001-8076-8666

Subject and Keywords:

wielopłaszczyznowość prawa ; integracja zewnętrzna nauk prawnych ; neuroprawo ; neurobiologia ; neurokryminologia ; wolna wola ; odpowiedzialność karna ; wykrywanie kłamstw

Description:

Streszcz. w jęz. ang. ; Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Abstract:

W naukach prawnych od przeszło półwiecza obecny jest postulat, aby prawnicy nie ograniczali się do wiedzy o charakterze dogmatycznym, lecz posiedli należytą znajomość faktów wywołujących konieczność interwencji ustawodawcy. Zwolennicy tego poglądu uważają, że twierdzenia socjotechniczne opierać się powinny na wiedzy empirycznej. Neurobiologia, badająca biologiczną stronę podejmowania przez ludzi decyzji, a także ludzkie odruchy i instynkty, może się okazać niezwykle cenna zarówno przy tworzeniu, jak i stosowaniu prawa. Zdaniem niektórych przedstawicieli nauk prawnych odwołanie do neurobiologii jest niezbędne do głębszego i wszechstronnego zrozumienia prawa jako zjawiska społecznego. Metody poznania właściwe neurobiologii są odpowiednim narzędziem do poznania przyczyn zachowań, będących przedmiotem regulacji prawnej. Pozwalają również na ocenę skuteczności istniejących bądź proponowanych norm prawnych. Obecnie wyróżnić można trzy główne obszary wspólnego zainteresowania nauk prawnych i neurobiologii: prognoza kryminologiczna, kwestia winy i odpowiedzialności, wykrywanie kłamstw w zeznaniach i wyjaśnieniach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2450-3932 ; doi:10.34616/fiuw.2018.2.75.86

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Krzysztof Trnka

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm