Obiekt

Tytuł: From direct democracy to the local referendum ; Historyczny kontekst referendum lokalnego w Polsce

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

From direct democracy to the local referendum  
Historyczny kontekst referendum lokalnego w Polsce

Twórca:

Maciąg, Anna

ORCID:

0000-0002-1741-1653

Temat i słowa kluczowe:

local referendum   direct democracy   referendum  
referendum lokalne   demokracja bezpośrednia   referendum

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

A local referendum is an institution which has its roots in ancient gatherings, meetings and deliberations. The analysis of its genesis and evolution from the antiquity to the modern times, its extraordinary timeline and transformation, illustrates successive stages of the development of direct democracy as a result of demographic changes (population increase) as well as technological, sociological, but also legal changes. Historical and legal methodology allows seeing the archetype, observing the attempts made, their advantages and disadvantages, the paths followed in various places, and finally comparing with the current institution. This analysis indicates the most important aspects of the institution: its subjective, objective, territorial and temporal scope as well as indicates how the nature of the results changed.  

Referendum lokalne to instytucja mająca swoje korzenie już w starożytnych zgromadzeniach, zebraniach, obradach. Analiza jej genezy i ewolucji od antyku aż po czasy współczesne to niezwykła linia czasu, przemian, obrazująca kolejne etapy rozwoju demokracji bezpośredniej na skutek przemian demograficznych (zwiększenie populacji), technologicznych, socjologicznych, ale i prawnych. Metodologia historyczno-prawna pozwala dostrzec archetyp, obserwować pierwsze podejmowane próby, ich wady i zalety, drogi, jakimi podążano w różnych miejscach, by na końcu porównać dotychczasowe formy demokracji bezpośredniej z obecną instytucją. Przedmiotowa analiza wskazuje najważniejsze aspekty instytucji: jej zakres podmiotowy, przedmiotowy, terytorialny i temporalny, a także obrazuje, jak zmieniał się charakter wyników.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95732   ISSN 2450-3932

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Powiązana publikacja:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Anna Maciąg

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

7 cze 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 139

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1263

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102889

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji