Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwagi o procesie legislacyjnym i obowiązywaniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r.

Creator:

Dolata, Tomasz

ORCID:

0000-0003-2028-0671

Subject and Keywords:

prawo II RP ; własność intelektualna ; własność przemysłowa ; zwalczanie nieuczciwej konkurencji ; polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r.

Description:

Streszcz. w jęz. ang. ; Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Abstract:

W artykule omówiono proces legislacyjny oraz kwestie czasowego i terytorialnego zakresu obowiązywania polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 2 sierpnia 1926 r. Początkowo ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie obowiązywała na terytorium Śląska, co do tej pory nie zostało należycie odnotowane w doktrynie historycznoprawnej. W województwie śląskim ustawa zaczęła bowiem obowiązywać dopiero od momentu wyrażenia stosownej zgody przez Sejm Śląski, co nastąpiło w kwietniu 1932 r. Nadto zwrócono uwagę na zagadnienie obowiązywania ustawy po II wojnie światowej i związane z tym problemy interpretacyjne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2450-3932 ; doi:10.34616/fiuw.2018.2.9.23

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Tomasz Dolata

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm