Object

Title: The determination of the object of the limited liability company in Poland and Ukraine ; Określenie przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The determination of the object of the limited liability company in Poland and Ukraine  
Określenie przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie

Creator:

Dmytruk, Zlata

Subject and Keywords:

the object of the limited liability company’s activity   obligatory elements of the status of the limited liability company   Polish commercial law   Ukrainian economic and commercial law  
przedmiot działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   obligatoryjne elementy umowy spółki   polskie prawo handlowe   ukraińskie prawo gospodarcze i handlowe

Abstract:

The article is aimed at conducting comparative research on the object of the limited liability company in Poland and Ukraine. An attempt was made to establish common solutions for these two European legal systems. The author paid particular attention to the existing difference in the regulation of the determination analyzed. Moreover, in this article, Polish and Ukrainian norms concerning the course of the process of determining the object of activity of the studied type of the company were compared. The author tried to find out if the object of the limited liability company is an obligatory element of an agreement of association. The position presented in the article is the result of the analysis of Polish and Ukrainian law, in particular the Code of Commercial Companies and the Law of Ukraine “On limited and additional liability companies” were subjects of this research, as well as the resulting jurisprudence and doctrine.  

Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie badań komparatystycznych dotyczących określenia przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie. Podjęto próbę ustalenia wspólnych dla tych dwóch europejskich porządków prawnych rozwiązań, a szczególną uwagę zwrócono na różnice w regulacji analizowanego pojęcia. Ponadto w artykule zestawiono polskie i ukraińskie normy dotyczące przebiegu procesu określenia przedmiotu działalności badanego rodzaju spółki. Zastanowiono się także nad istnieniem obowiązku umieszczenia tego elementu w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawione w artykule stanowisko jest wynikiem analizy przepisów prawa polskiego i ukraińskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością”, a także powstałego na ich gruncie orzecznictwa i doktryny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95717   ISBN 978-83-66066-64-9

DOI:

10.34616/23.19.029

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Zlata Dmytruk

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jun 4, 2019

Number of object content hits:

1 129

Number of object content views in PDF format

1167

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102868

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information