Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Określenie przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie

Creator:

Dmytruk, Zlata

Subject and Keywords:

przedmiot działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ; obligatoryjne elementy umowy spółki ; polskie prawo handlowe ; ukraińskie prawo gospodarcze i handlowe

Abstract:

Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie badań komparatystycznych dotyczących określenia przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie. Podjęto próbę ustalenia wspólnych dla tych dwóch europejskich porządków prawnych rozwiązań, a szczególną uwagę zwrócono na różnice w regulacji analizowanego pojęcia. Ponadto w artykule zestawiono polskie i ukraińskie normy dotyczące przebiegu procesu określenia przedmiotu działalności badanego rodzaju spółki. Zastanowiono się także nad istnieniem obowiązku umieszczenia tego elementu w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawione w artykule stanowisko jest wynikiem analizy przepisów prawa polskiego i ukraińskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością”, a także powstałego na ich gruncie orzecznictwa i doktryny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red. ; Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-64-9 ; doi:10.34616/23.19.029

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 142) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Zlata Dmytruk

Autor opisu:

MG