Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Określenie przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie

Creator:

Dmytruk, Zlata

Subject and Keywords:

przedmiot działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   obligatoryjne elementy umowy spółki   polskie prawo handlowe   ukraińskie prawo gospodarcze i handlowe

Abstract:

Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie badań komparatystycznych dotyczących określenia przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie. Podjęto próbę ustalenia wspólnych dla tych dwóch europejskich porządków prawnych rozwiązań, a szczególną uwagę zwrócono na różnice w regulacji analizowanego pojęcia. Ponadto w artykule zestawiono polskie i ukraińskie normy dotyczące przebiegu procesu określenia przedmiotu działalności badanego rodzaju spółki. Zastanowiono się także nad istnieniem obowiązku umieszczenia tego elementu w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawione w artykule stanowisko jest wynikiem analizy przepisów prawa polskiego i ukraińskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością”, a także powstałego na ich gruncie orzecznictwa i doktryny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-64-9

DOI:

10.34616/23.19.029

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Zlata Dmytruk

Autor opisu:

MG