Object

Title: The sociological methodology, psychological and economic analysis of law as heuristic methods of investigating and assessing the ineffectiveness of law, including in particular alternative dispute resolution methods ; Metodologia socjologiczna, psychologiczna i ekonomiczna analiza prawa jako heurystyczne metody badania i oceny nieskuteczności prawa w tym w szczególności alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The sociological methodology, psychological and economic analysis of law as heuristic methods of investigating and assessing the ineffectiveness of law, including in particular alternative dispute resolution methods  
Metodologia socjologiczna, psychologiczna i ekonomiczna analiza prawa jako heurystyczne metody badania i oceny nieskuteczności prawa w tym w szczególności alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów

Creator:

Bechcicki, Sebastian

Subject and Keywords:

methodology   praxeology   sociology of law   psychology of law   law and economics   effectiveness of law   alternative dispute resolution  
metodologia   prakseologia   socjologia prawa   psychologia prawa   ekonomiczna analiza prawa   skuteczność prawa   alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Abstract:

The article considers the necessity of using a multitude of methods in the law analysis process, using the so-called holistic paradigm. From the variety of possible perspectives, for the purposes of the article, three methods were selected, according to the author’s opinion, the most useful for the analysis of the issue of ineffectiveness of law. These include economic law analysis, methods of analysis used in cognitive psychology and the sociological method that binds them together. This text is a prolegomena for a detailed examination of the ineffectiveness of instruments of civil procedure, including alternative dispute resolution methods in particular.  

W artykule rozważana jest konieczność posługiwania się w procesie analizowania prawa wielością metod, z zastosowaniem tzw. paradygmatu holistycznego. Z wielu możliwych perspektyw na potrzeby artykułu wybrano trzy metody, zdaniem autora najbardziej użyteczne dla analizy zagadnienia nieskuteczności prawa. Należą do nich: ekonomiczna analiza prawa, metody analizy stosowane w psychologii poznawczej i spajająca je metoda socjologiczną. Niniejszy tekst to prolegomena do szczegółowego badania nieskuteczności instrumentów postępowania cywilnego, w tym w szczególności alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95716   ISBN 978-83-66066-64-9

DOI:

10.34616/23.19.028

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Sebastian Bechcicki

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jun 4, 2019

Number of object content hits:

707

Number of object content views in PDF format

750

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102867

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information