Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek alimentacyjny a obowiązek o charakterze alimentacyjnym między małżonkami

Creator:

Jędrys, Kinga

Subject and Keywords:

małżeństwo   małżonkowie   obowiązek alimentacyjny   prawo rodzinne   zaspokajanie potrzeb rodziny

Abstract:

Tematem opracowania jest problematyka kwalifikacji obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny wynikającego z art. 27 k.r.o. jako obowiązku alimentacyjnego lub jako obowiązku o charakterze alimentacyjnym. Rozważania ograniczają się do obowiązku między małżonkami i koncentrują się na analizie podobieństw do obowiązku alimentacyjnego sensu stricto oraz różnic między tymi dwoma obowiązkami. W rozdziale zostało zaprezentowane stanowisko doktryny oraz przegląd orzecznictwa w tej kwestii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-64-9

DOI:

10.34616/23.19.026

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Kinga Jędrys

Autor opisu:

MG