Obiekt

Tytuł: Court bailiff selected rights analysis and legal character under statute of court bailiff from 22 March 2018 ; Analiza wybranych uprawnień komornika sądowego oraz jego charakter prawny w świetle ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Court bailiff selected rights analysis and legal character under statute of court bailiff from 22 March 2018  
Analiza wybranych uprawnień komornika sądowego oraz jego charakter prawny w świetle ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

Autor:

Rudak, Patrycja

Temat i słowa kluczowe:

court bailiff   public officer   business subordination   employment relationship   right to rest   right to justified absence   court bailiff substitution   court bailiff service list   commission salary  
komornik sądowy   funkcjonariusz publiczny   podległość służbowa   stosunek pracy   uprawnienie do wypoczynku   uprawnienie do usprawiedliwionej nieobecności   zastępstwo komornika   wykaz służbowy komornika   wynagrodzenie prowizyjne

Abstrakt:

Presented article considers legal status of court bailiff from reform introduced in statute of court bailiff from 22 March 2018. Raised issues primarily relate to rights given to court bailiffs by this regulation, i.e. right to rest, right to justified absence. Considerations of presented article aim to present to the reader doubts and inaccuracy introduced to those terms by polish legislation.  
Przedstawiony artykuł dotyczy statusu prawnego komornika sądowego w oparciu o reformę wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Poruszane kwestie odnoszą się przede wszystkim do uprawnień, które komornicy sądowi zyskali dzięki ww. ustawie, tj. uprawnienia do wypoczynku, jak również do usprawiedliwionej nieobecności. Rozważania w niniejszym artykule mają na celu przedstawienie czytelnikowi, jakie wątpliwości i nieścisłości w tym zakresie wprowadza polski ustawodawca.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95713

DOI:

10.34616/23.19.025

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Patrycja Rudak

Autor opisu:

MG

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 maj 2021

Data dodania obiektu:

4 cze 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

254

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

308

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102863

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji