Object

Title: On the problem of the admissibility of evidence contrary to the law against the background of the divorce proceedings specificity ; O problemie dopuszczalności dowodów sprzecznych z prawem na tle specyfiki postępowania rozwodowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

On the problem of the admissibility of evidence contrary to the law against the background of the divorce proceedings specificity  
O problemie dopuszczalności dowodów sprzecznych z prawem na tle specyfiki postępowania rozwodowego

Creator:

Miśko, Alex

Subject and Keywords:

illegal evidence   evidence contrary to the law   divorce proceedings   right to a fair trial   right to privacy   autonomy of information   purpose of proceedings   ultima ratio   legal professional privilege   evidence limitations   liberalization of command   specificity of divorce cases  
dowód nielegalny   dowód sprzeczny z prawem   postępowanie rozwodowe   prawo do sądu   prawo do prywatności   autonomia informacji   cel postępowania   ultima ratio   istotna tajemnica zawodowa   ograniczenia dowodowe   liberalizacja dowodzenia   specyfika spraw rozwodowych

Abstract:

The article deals with the issue of evidence contrary to the law in civil proceedings, focusing on the assessment of the so far developed concepts, by confronting them with the specificity of divorce proceedings on the legal and factual levels. The observations made during the analysis of doctrinal views considering the right to a fair trial, the right to privacy, the principle of information autonomy and the purpose of the proceedings, were used to put emphasis on the anticipated, unacceptable effects of the existing legal status, as well as to formulate conclusions de lege ferenda.  

Artykuł traktuje o problematyce dowodów sprzecznych z prawem w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na ocenie wypracowanych dotychczas koncepcji, poprzez konfrontowanie ich ze specyfiką postępowania rozwodowego na płaszczyźnie prawnej i faktycznej. Spostrzeżenia dokonane w ramach analizy poglądów doktryny w świetle prawa do sądu, prawa do prywatności, zasady autonomii informacji oraz celu postępowania, posłużyły do zwrócenia uwagi na antycypowane, nieakceptowalne skutki istniejącego stanu prawnego, jak również sformułowania wniosków de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95712   ISBN 978-83-66066-64-9

DOI:

10.34616/23.19.024

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Alex Miśko

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jun 4, 2019

Number of object content hits:

562

Number of object content views in PDF format

582

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102862

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information