Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O problemie dopuszczalności dowodów sprzecznych z prawem na tle specyfiki postępowania rozwodowego

Creator:

Miśko, Alex

Subject and Keywords:

dowód nielegalny ; dowód sprzeczny z prawem ; postępowanie rozwodowe ; prawo do sądu ; prawo do prywatności ; autonomia informacji ; cel postępowania ; ultima ratio ; istotna tajemnica zawodowa ; ograniczenia dowodowe ; liberalizacja dowodzenia ; specyfika spraw rozwodowych

Abstract:

Artykuł traktuje o problematyce dowodów sprzecznych z prawem w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na ocenie wypracowanych dotychczas koncepcji, poprzez konfrontowanie ich ze specyfiką postępowania rozwodowego na płaszczyźnie prawnej i faktycznej. Spostrzeżenia dokonane w ramach analizy poglądów doktryny w świetle prawa do sądu, prawa do prywatności, zasady autonomii informacji oraz celu postępowania, posłużyły do zwrócenia uwagi na antycypowane, nieakceptowalne skutki istniejącego stanu prawnego, jak również sformułowania wniosków de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red. ; Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-64-9 ; doi:10.34616/23.19.024

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Alex Miśko

Autor opisu:

MG