Obiekt

Tytuł: Report regarding the actual state of affairs as a method of preserving evidence in court proceedings. Analysis of the institution in accordance with the new act on court enforcement officers ; Protokół stanu faktycznego jako sposób zabezpieczenia dowodu w postępowaniu sądowym. Analiza instytucji w myśl nowej ustawy o komornikach sądowych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Report regarding the actual state of affairs as a method of preserving evidence in court proceedings. Analysis of the institution in accordance with the new act on court enforcement officers  
Protokół stanu faktycznego jako sposób zabezpieczenia dowodu w postępowaniu sądowym. Analiza instytucji w myśl nowej ustawy o komornikach sądowych

Autor:

Sitkowski, Marcin

Temat i słowa kluczowe:

report regarding the actual state of affairs   enforcement officer   preserving evidence   act on court enforcement officers   subjective scope   objective scope  
protokół stanu faktycznego   komornik   zabezpieczenie dowodu   ustawa o komornikach sądowych   zakres przedmiotowy   zakres podmiotowy

Abstrakt:

The aim of this article is to present and analyse the institution of the report regarding the actual state of affairs as a method of preserving non-durable information which serve as evidence in court proceedings. Starting from 1997 till now the institution of the report regarding the actual state of affairs has been reluctantly accepted by legal practice. Nowadays, this institution seems to be disregarded or used extremely rarely, whereas in the scope of the practice of the enforcement bodies of Western Europe countries (in particular in the scope of the practice of the French court enforcement officers) it is high in the hierarchy of evidence in court civil and criminal proceedings. The views of the Polish doctrine on the scope of application of the above mentioned institution under national law do not provide clear answer as to the place of the report regarding the actual state of affairs in the system of evidence. Touched upon is first of all the issue of the usage of the report regarding the actual state of affairs defined in the Act of 22 March 2018 on Court Enforcement Officers (Journal of Laws of 2018, item 771) which has provided substantial details and clarifications to the institution in question in comparison with the previous act. Analysed in the article are the concept of report regarding the actual state of affairs as well as the subjective and objective scopes of the aforementioned regulation. Addressed herein are also - de lege ferenda - arguments, put forward for quite some time now and sought for already under the previous act in relation to the current regulations connected with the problem.  
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza instytucji protokołu stanu faktycznego jako sposobu na zabezpieczenie informacji nietrwałych, a służących za dowód w postępowaniu sądowym. Począwszy od 1997 roku aż do czasów obecnych instytucja protokołu stanu faktycznego spotykała się z niechętnym przyjęciem ze strony praktyki prawa. Obecnie instytucja ta wydaje się być pomijana lub wykorzystywana niezwykle rzadko, podczas gdy w ramach praktyki organów egzekucyjnych krajów Europy Zachodniej (w szczególności w zakresie praktyki instytucji francuskich komorników sądowych) znajduje się ona wysoko w hierarchii środków dowodowych w sądowym postępowaniu cywilnym oraz karnym. Poglądy polskiej doktryny odnośnie do zakresu stosowania ww. instytucji na gruncie rodzimego prawa nie dają jednoznacznej odpowiedzi odnośnie do umiejscowienia protokołu stanu faktycznego w systemie środków dowodowych. Powyższy artykuł stara się przede wszystkim dotknąć problematyki stosowania protokołu stanu faktycznego w mocy nadanej mu ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771), w której to znacznie uszczegółowiono i sprecyzowano wspomnianą instytucję w stosunku do poprzedniej ustawy. Dokonano tu analizy pojęciowej protokołu stanu faktycznego oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego wspomnianej regulacji. Odnosi się także do głoszonych od dłuższego czasu w doktrynie argumentów de lege ferenda postulowanych jeszcze za rządów poprzedniej ustawy w stosunku do aktualnych regulacji z tym związanych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95711

DOI:

10.34616/23.19.023

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Marcin Sitkowski

Autor opisu:

MG

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 maj 2021

Data dodania obiektu:

4 cze 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

936

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1156

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102861

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji