Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Protokół stanu faktycznego jako sposób zabezpieczenia dowodu w postępowaniu sądowym. Analiza instytucji w myśl nowej ustawy o komornikach sądowych

Creator:

Sitkowski, Marcin

Subject and Keywords:

protokół stanu faktycznego   komornik   zabezpieczenie dowodu   ustawa o komornikach sądowych   zakres przedmiotowy   zakres podmiotowy

Abstract:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza instytucji protokołu stanu faktycznego jako sposobu na zabezpieczenie informacji nietrwałych, a służących za dowód w postępowaniu sądowym. Począwszy od 1997 roku aż do czasów obecnych instytucja protokołu stanu faktycznego spotykała się z niechętnym przyjęciem ze strony praktyki prawa. Obecnie instytucja ta wydaje się być pomijana lub wykorzystywana niezwykle rzadko, podczas gdy w ramach praktyki organów egzekucyjnych krajów Europy Zachodniej (w szczególności w zakresie praktyki instytucji francuskich komorników sądowych) znajduje się ona wysoko w hierarchii środków dowodowych w sądowym postępowaniu cywilnym oraz karnym. Poglądy polskiej doktryny odnośnie do zakresu stosowania ww. instytucji na gruncie rodzimego prawa nie dają jednoznacznej odpowiedzi odnośnie do umiejscowienia protokołu stanu faktycznego w systemie środków dowodowych. Powyższy artykuł stara się przede wszystkim dotknąć problematyki stosowania protokołu stanu faktycznego w mocy nadanej mu ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771), w której to znacznie uszczegółowiono i sprecyzowano wspomnianą instytucję w stosunku do poprzedniej ustawy. Dokonano tu analizy pojęciowej protokołu stanu faktycznego oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego wspomnianej regulacji. Odnosi się także do głoszonych od dłuższego czasu w doktrynie argumentów de lege ferenda postulowanych jeszcze za rządów poprzedniej ustawy w stosunku do aktualnych regulacji z tym związanych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-64-9

DOI:

10.34616/23.19.023

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Sitkowski

Autor opisu:

MG