Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rodzice w roli doradców edukacyjno-zawodowych

Creator:

Szarzyńska-Mazurek, Ewa

ORCID:

0000-0002-3464-6892

Subject and Keywords:

rodzice ; osoby młode ; decyzje edukacyjno-zawodowe ; doradcy

Abstract:

Celem podjętych badań było poznanie opinii młodych ludzi, przygotowujących się do wejścia w dorosłość, na temat rodziców jako doradców edukacyjno-zawodowych. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wzięło w nim udział 184 studentów I roku studiów stacjonarnych, studiujących kierunki z obszaru nauk społecznych na terenie Lublina. Wykorzystano w nich autorski kwestionariusz ankiety oraz technikę dyferencjału semantycznego (SD). W wyniku prowadzonych analiz stwierdzono, że zdecydowana większość badanych podejmowała z rodzicami rozmowy na temat swojej przyszłości zawodowej. Studenci nie zawsze uznawali takie rozmowy za pomocne w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych. W opinii badanych rodzice odegrali dość znaczącą rolę w podjętych przez nich decyzjach. Studenci znacznie korzystniej ocenili matki w roli doradców niż ojców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.34616/wwr20182.435.446

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 18 (2/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

CC BY-SA 3.0 PL

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.