Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Motywacja osiągnięć a percepcja rodziny u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości

Creator:

Łukasiewicz, Jacek   Stachyra-Sokulska, Anna   Saran, Tomasz   Mazur, Anna

ORCID:

0000-0002-9181-9403   0000-0002-4826-7869   0000-0002-3800-9073   0000-0003-1061-2871

Subject and Keywords:

motywacja osiągnięć   postawy rodzicielskie   wyłaniająca się dorosłość   rodzina

Abstract:

Motywacja osiągnięć odnosi się do postaw, jak i wartości kształtowanych w domu rodzinnym i szkole. Jest autonomicznym stawianiem sobie celów odpowiadającym osobistym zainteresowaniom. Przejawia się w czynach do reagowania w społecznie określony sposób działania. Jest standardem naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym, kim jesteśmy i jak traktujemy innych ludzi. To kryterium naszych ocen, decyzji i wyborów. Celem badań prezentowanych w niniejszej pracy jest wskazanie zależności pomiędzy motywacją osiągnięć a percepcją rodziny u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Relacji Rodzinnych KRR-1; Percepcja rodziny (autorstwa M. Plopy, P. Połomskiego) oraz Inwentarz Motywacji Osiągnieć – LMI (autorstwa H. Schulera, G.C. Thorntona, A. Frintrupa, M. Prochaski). Badaniami objęto 100 uczniów liceum ogólnokształcących w wieku 18–19 lat, 54 osoby pochodziły z miasta, a 46 ze wsi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20182.307.324

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 18 (2/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.