Object

Title: Father Wacław Bliziński and his efforts for rural families in Lisków (1870–1944) ; Ksiądz Wacław Bliziński i jego dzieło na rzecz rodziny wiejskiej w Liskowie (1870–1944)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Father Wacław Bliziński and his efforts for rural families in Lisków (1870–1944)  
Ksiądz Wacław Bliziński i jego dzieło na rzecz rodziny wiejskiej w Liskowie (1870–1944)

Creator:

Marszałek-Trzebińska, Żaneta

ORCID:

0000-0002-1197-3540

Subject and Keywords:

Wacław Bliziński   Lisków   education in rural areas   cooperation   exemplary village   Russian partition   peasant families   19th/20th century  
Wacław Bliziński   Lisków   oświata na wsi   spółdzielczość   wzorowa wieś   zabór rosyjski   rodziny chłopskie   XIX/XX wiek

Abstract:

The purpose of this article is to present an outline of effortsmade by father Wacław Bliziński, a parson in the Lisków parish, to help families in the first half of the 20th century. The article was written based on documental analysis and interviews. The outline describes actions, and their effects, undertaken by father Bliziński, a priest who established an exemplary model of an early 20th century Polish village, turning Lisków into a symbol of progress. This article presents examples of the initiatives of father Wacław Bliziński: stages of establishing ties with his parishioners’ families, educational activity on behalf of developing rural families, increasing the social commitment of families and women, and political activity. As a priest, social activist, minister and senator, father Wacław Bliziński acted to raise the level of education, culture, cooperation, social organisations and health.  

Celem artykułu jest przedstawienie w zarysie działań podjętych przez księdza Wacława Blizińskiego – proboszcza z Liskowa na rzecz rodzin w pierwszej połowie XX wieku. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentów i wywiad. W opracowaniu przedstawione zostały działania i efekty pracy kapłana, który stworzył wzorowy model wsi polskiej początku XX wieku, a Lisków stał się symbolem postępu. W artykule wskazane zostały przykłady podejmowanych przez niego inicjatyw: etapy budowania więzi z rodzinami w parafii, działalność oświatowa na rzecz rozwoju rodzin wiejskich, inicjatywy społeczne na rzecz rodzin i kobiet oraz działalność polityczna. Jako kapłan, społecznik, poseł i senator działał na rzecz podniesienia poziomu oświaty, kultury, spółdzielczości, organizacji społecznych, zdrowia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95639   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20182.017.030

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 18 (2/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

May 6, 2019

Number of object content hits:

158

Number of object content views in PDF format

199

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102834

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information