Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ksiądz Wacław Bliziński i jego dzieło na rzecz rodziny wiejskiej w Liskowie (1870–1944)

Creator:

Marszałek-Trzebińska, Żaneta

ORCID:

0000-0002-1197-3540

Subject and Keywords:

Wacław Bliziński ; Lisków ; oświata na wsi ; spółdzielczość ; wzorowa wieś ; zabór rosyjski ; rodziny chłopskie ; XIX/XX wiek

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie w zarysie działań podjętych przez księdza Wacława Blizińskiego – proboszcza z Liskowa na rzecz rodzin w pierwszej połowie XX wieku. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentów i wywiad. W opracowaniu przedstawione zostały działania i efekty pracy kapłana, który stworzył wzorowy model wsi polskiej początku XX wieku, a Lisków stał się symbolem postępu. W artykule wskazane zostały przykłady podejmowanych przez niego inicjatyw: etapy budowania więzi z rodzinami w parafii, działalność oświatowa na rzecz rozwoju rodzin wiejskich, inicjatywy społeczne na rzecz rodzin i kobiet oraz działalność polityczna. Jako kapłan, społecznik, poseł i senator działał na rzecz podniesienia poziomu oświaty, kultury, spółdzielczości, organizacji społecznych, zdrowia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.34616/wwr20182.017.030

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 18 (2/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

CC BY-SA 3.0 PL

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.