Object

Title: Krajowa Komisja Wyodrębnionych Kast Indii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Krajowa Komisja Wyodrębnionych Kast Indii

Creator:

Kuźnicka, Dominika

Subject and Keywords:

India   discrimination   castes   human rights   National Commission for Scheduled Castes  
kasta   dyskryminacja   prawa człowieka   Indie   Krajowa Komisja Kast

Abstract:

India is a caste country with a diverse social structure and huge inequalities between individual members of society. Although the practice of dividing society into certain castes due to the origin of an individual is contrary to the contemporary understanding of equality before the law and the prohibition of discrimination, it is difficult to imagine Indian society without dividing them into these basic social groups. Belonging to a given caste is an expression of not only financial status, but also beliefs, origins, political and social beliefs. The National Commission for Separated Castes is a constitutional body of India, whose main task is to uphold equality in access to public goods of all residents of India and to protect the rights of members of separate castes. The article is devoted to the special constitutional position of the Commission and the tasks that stand before it.  

Indie są krajem kastowym o zróżnicowanej strukturze społecznej i ogromnych nierównościach pomiędzy poszczególnymi członkami społeczeństwa. Pomimo że praktyka podziału społeczeństwa na określone kasty z uwagi na pochodzenie jednostki jest sprzeczna ze współczesnym rozumieniem równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji, trudno wyobrazić sobie indyjskie społeczeństwo bez podziału na te podstawowe dla nich grupy społeczne. Przynależność do danej kasty jest wyrazem nie tylko statusu majątkowego, ale również wierzeń, pochodzenia, przekonań politycznych i społecznych. Krajowa Komisja Wyodrębnionych Kast jest organem konstytucyjnym Indii, którego głównym zadaniem jest stanie na straży równości w dostępie do dóbr publicznych wszystkich mieszkańców Indii oraz ochrona praw członków wyodrębnionych kast. Artykuł poświęcono szczególnej pozycji konstytucyjnej Komisji oraz zadaniom, które przed nią stoją.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Abu-Gholeh, Magdalena. Red.   Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94846   ISBN 978-83-66066-37-3

DOI:

10.34616/23.19.011

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; No. 129)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dominika Kuźnicka

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2023

In our library since:

Apr 2, 2019

Number of object content hits:

238

Number of object content views in PDF format

258

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102041

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Krajowa Komisja Wyodrębnionych Kast Indii Aug 11, 2023

This page uses 'cookies'. More information