Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Krajowa Komisja Wyodrębnionych Kast Indii

Creator:

Kuźnicka, Dominika

Subject and Keywords:

kasta   dyskryminacja   prawa człowieka   Indie   Krajowa Komisja Kast

Abstract:

Indie są krajem kastowym o zróżnicowanej strukturze społecznej i ogromnych nierównościach pomiędzy poszczególnymi członkami społeczeństwa. Pomimo że praktyka podziału społeczeństwa na określone kasty z uwagi na pochodzenie jednostki jest sprzeczna ze współczesnym rozumieniem równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji, trudno wyobrazić sobie indyjskie społeczeństwo bez podziału na te podstawowe dla nich grupy społeczne. Przynależność do danej kasty jest wyrazem nie tylko statusu majątkowego, ale również wierzeń, pochodzenia, przekonań politycznych i społecznych. Krajowa Komisja Wyodrębnionych Kast jest organem konstytucyjnym Indii, którego głównym zadaniem jest stanie na straży równości w dostępie do dóbr publicznych wszystkich mieszkańców Indii oraz ochrona praw członków wyodrębnionych kast. Artykuł poświęcono szczególnej pozycji konstytucyjnej Komisji oraz zadaniom, które przed nią stoją.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Abu-Gholeh, Magdalena. Red.   Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-37-3

DOI:

10.34616/23.19.011

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; No. 129)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dominika Kuźnicka