Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontroler Państwa Izrael

Creator:

Kwella, Małgorzata ; Marcia, Michalina

Subject and Keywords:

Państwo Izrael ; ustawa zasadnicza o Kontrolerze Państwa ; Kontroler Państwa ; Rzecznik Praw Obywatelskich ; kontrola państwowa

Abstract:

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie pozycji ustrojowej Kontrolera Państwa, do którego zakresu działania należy, w świetle ustawodawstwa Państwa Izrael, kontrola administracji publicznej, finansów publicznych oraz ochrona podstawowych praw i wolności obywateli. Tekst ma na celu zaprezentowanie dwojakiej roli, która umożliwia wskazanemu organowi pełnienie funkcji zbliżonej do znanych polskiemu systemowi ustrojowemu Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich oraz opisania szerokich kompetencji, jakie przyznano wskazanemu organowi na mocy ustawy zasadniczej o Kontrolerze Państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Abu-Gholeh, Magdalena. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-37-3

DOI:

10.34616/23.19.010

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; No. 129)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Michalina Marcia ; © Copyright by Małgorzata Kwella