Object

Title: Specyfika organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. Analiza porządków prawnych państw współczesnych : Słowo wstępne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Specyfika organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. Analiza porządków prawnych państw współczesnych : Słowo wstępne

Subject and Keywords:

the state   the authority of the State   independence   the unique constitutional position   interoperability   State system   the system guarantees   Parliament   the Executive   the judiciary  
państwo   organ państwa   niezależność   pozycja ustrojowa   współdziałanie   ustrój państwa   gwarancje systemowe   legislatywa   egzekutywa   władza sądownicza

Abstract:

The main purpose of this study is to present the organization and operating procedures of the institutions which are not widely recognized as traditional legislative, executive or judicial authorities. The three branches of government have been a subject of extensive and well-documented analysis in European legal culture. Authors of the articles are focusing on those institutions which are worth studying closely due to their specific organizational structure, competences and modus operandi which differ significantly from the well-known state authorities.  

Prezentowane opracowanie ma na celu przybliżenie ustroju i zasad funkcjonowania innych instytucji niż te, które znamy jako klasyczne organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Szczególnie w kulturze europejskiego prawa analiza poświęcona prawodawcy, egzekutywie i judykaturze jest bowiem obszerna i dobrze już udokumentowana. Autorzy w poszczególnych artykułach koncentrują się więc na takich rozwiązaniach ustrojowych, które ze względu na swoją specyfikę warte są bliższego poznania, a jednocześnie ich struktura, kompetencje i sposób działania w istotny sposób różnią się od znanych nam organów państwowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Abu-Gholeh, Magdalena. Red.   Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94837   ISBN 978-83-66066-37-3

DOI:

10.34616/23.19.002

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; No. 129)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Apr 2, 2019

Number of object content hits:

91

Number of object content views in PDF format

108

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102032

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information