Obiekt

Tytuł: System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej

Autor:

Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata

Temat i słowa kluczowe:

patent system   inventions   breakthrough innovations   technical knowledge   patents  
system patentowy   wynalazki   innowacje przełomowe   wiedza techniczna   patenty

Abstrakt:

The subject of the paper concentrates on the role that contemporary patent systems have to play in economies. The most important resource for economies has become knowledge, including, first and foremost, the technical knowledge, which is a foundation of inventions. The publication is an attempt to organize the current state of knowledge in the analysed area and to indicate the issues that, from the economic point of view, arouse the most controversy. Their previous undertaking in the source literature is characterized by selectivity and concentration primarily on legal aspects. However, there is no comprehensive discussion of the above problem in terms of economic sciences. The main objective is to highlight the new role of patent systems, thanks to which, after modernization of the existing structure, verification of the rules in force and improvement of the information system, their functioning would be adapted to market requirements to a greater extent than hitherto. The publication consists of a theoretical part based on literature and empirical research, in which the patent citations analysis method was used. The results of the conducted research indicate that the effective implementation of the information function is for patent systems both a challenge and an opportunity. They can be sanctioned in a new role, consistent with the guidelines of knowledge-based management. Creating and sharing substantively verified resources of specialist knowledge, used for research purposes and in engineering practice, creates the possibility of real impact on inventive activity, conditioning technical progress.  
Problematyka pracy koncentruje się wokół roli jaką współczesne systemy patentowe mają do odegrania w gospodarkach, dla których najistotniejszym zasobem stała się wiedza, w tym przede wszystkim stanowiąca fundament tworzonych wynalazków, wiedza techniczna. Publikacja stanowi próbę uporządkowania dotychczasowego stanu wiedzy w analizowanym obszarze oraz wskazanie tych zagadnień, które z perspektywy ekonomii budzą najwięcej kontrowersji. Ich dotychczasowe podejmowanie w literaturze przedmiotu cechuje wybiórczość i koncentracja przede wszystkim na aspektach prawnych. Brakuje natomiast kompleksowego omówienia powyższego problemu w ujęciu nauk ekonomicznych. Głównym celem opracowania jest wskazanie nowej roli systemów patentowych, dzięki której po modernizacji dotychczasowej struktury, weryfikacji obowiązujących w nim reguł oraz usprawnieniu systemu informacyjnego, ich funkcjonowanie w większym niż dotychczas stopniu przystosowane zostałoby do wymogów rynkowych. Publikacja składa się z części teoretycznej opartej na studiach literaturowych oraz empirycznej, w której wykorzystano metodę analizy cytowań patentowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że efektywna realizacja funkcji informacyjnej stanowi dla systemów patentowych zarówno wyzwanie jak i szansę na usankcjonowanie w nowej roli, zgodnej z wytycznymi gospodarowania opartego na wiedzy. Tworzenie i udostępnianie zweryfikowanych merytorycznie zasobów specjalistycznej wiedzy, wykorzystywanej do celów badawczych oraz w praktyce inżynieryjnej tworzy bowiem możliwość realnego oddziaływania na aktywność wynalazczą warunkującą postęp techniczny.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Noga, Marian (1946- ). Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95510

DOI:

10.34616/23.19.019

Język:

pol

Właściciel praw:

Copyright by Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

4 lis 2020

Data dodania obiektu:

8 kwi 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 768

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

2426

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102011

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji