Obiekt

Tytuł: Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych

Autor:

Kusiak-Winter, Renata

Temat i słowa kluczowe:

public administration   accountability of public administration   the structure of accountability   steering through law   democratization   Europeanization   constitutionalization   public task   the common good  
administracja publiczna   odpowiedzialność administracji   struktura odpowiedzialności   sterowanie ustawowe   demokratyzacja   europeizacja   konstytucjonalizacja   zadanie publiczne   dobro wspólne

Abstrakt:

The primary objective of this thesis is to examine the legal issue of accountability of public administration in the heuristic sense. Although, in the legal doctrine, the issue of liability of administration as a part of the content of the legal norm is the subject of numerous and exhaustive studies, accountability in the heuristic sense, as a ‘concept/tool of cognition’ located outside the legal text which describes and evaluates the regulations of public law, has not had an appropriate monographic study to date. There is a need to seek timeless rules of accountability for the implementation of the common good in the face of the need for cooperation and coordination among a wide array of entities. This array illustrates the structure of accountability based on legal relations: entity – object – principal – tribunal – criteria – addressee of the accountability. Similarly, the heuristic approach performs the function of not so much replacing as supplementing the classic research perspective based on individual liability.  
Podstawowym celem niniejszej rozprawy jest zbadanie prawnego zagadnienia odpowiedzialności administracji publicznej w ujęciu heurystycznym. O ile w doktrynie prawniczej problematyka odpowiedzialności administracji jako elementu treści normy prawnej jest przedmiotem licznych i wyczerpujących studiów, to odpowiedzialność w znaczeniu heurystycznym jako „pojęcie-narzędzie poznania”, usytuowane poza tekstem prawnym, które opisuje i ocenia regulacje prawa publicznego, nie doczekało się stosownego opracowania monograficznego. Chodzi zatem o podejście holistyczne i prospektywne, nakierowane na poszukiwanie ponadczasowych prawideł odpowiedzialności administracji za realizację dobra wspólnego w obliczu konieczności kooperacji i koordynacji między szerokim układem podmiotów. Układ ten obrazuje struktura odpowiedzialności zasadzająca się na prawnych relacjach: podmiot – przedmiot – mocodawca – trybunał – kryteria – adresat odpowiedzialności. Należy podkreślić, że tak rozumiane podejście holistyczne stanowi jedynie uzupełnienie zagadnienia odpowiedzialności indywidualnej w administracji zapisanej w normach prawa powszechnie obowiązującego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Lemańska, Joanna. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94801

DOI:

10.34616/23.19.013

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 130)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Renata Kusiak-Winter

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

23 mar 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5 116

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

7638

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101621

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji