Object

Title: Studium ekonomiczne polskiego systemu emerytalnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Studium ekonomiczne polskiego systemu emerytalnego

Creator:

Mikołajek, Martyna

Subject and Keywords:

pension systems   Open Pension Funds   Social Security Institution   Social Insurance Fund   demography   social insurance  
ZUS   system emerytalny   ubezpieczenia społeczne   otwarte fundusze emerytalne   Fundusz Ubezpieczeń Społecznych   demografia

Abstract:

One of the fundamental functions of the pension system is to protect the insured from deprivation as they approach the retirement age. This is coupled with the maintenance of a stable system that is able to provide beneficiaries with benefits until the end of their lives. Since the pension system is strongly dependent on the demographic and economic situations in a given country, it is important that policy in this matter is conducted prudently. The purpose of the article was to describe and analyze the Polish pension system with the reforms implemented during the last two decades. The additional purpose was also to present general definitions related to the concept of the pension system and the essence of the pension security operation.  

Jednym z fundamentalnych zadań systemu emerytalnego jest niewątpliwie ochrona ubezpieczonych przed niedostatkiem w okresie osiągnięcia wieku poprodukcyjnego. Zagwarantowanie tego celu wiąże się z utrzymaniem stabilnego systemu, który jest w stanie wypłacić świadczenia beneficjentom do końca trwania ich życia. Jako że system emerytalny jest w silny sposób uzależniony od sytuacji demograficznej oraz ekonomicznej w danym kraju, ważne jest, aby polityka w tej kwestii prowadzona była w sposób rozważny. Celem artykułu jest próba opisania oraz analizy polskiego systemu emerytalnego wraz z reformami zaimplementowanymi w czasie ostatnich dwóch dekad. Celem cząstkowym autora jest także przedstawienie ogólnych definicji związanych z pojęciem systemu emerytalnego oraz istoty działania zabezpieczenia emerytalnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94281   ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Martyna Mikołajek

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Feb 5, 2019

Number of object content hits:

3 176

Number of object content views in PDF format

3302

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101507

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information