Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcja kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego

Creator:

Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

Subject and Keywords:

finanse publiczne   kontrola zarządcza   audyt wewnętrzny   zarządzanie finansami

Abstract:

Od kilku lat jednostki finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane ustawą do stosowania kontroli zarządczej. Jest to jedno z kilku narzędzi, które mają poprawić efektywność wydawanych środków publicznych. System ten ma niewielu zwolenników w praktyce, a jego wdrażania są nieskuteczne. Uwzględniając specyfikę badanej jednostki samorządu terytorialnego, autorka zaproponowała model kontroli zarządczej adekwatny do potrzeb tej jednostki samorządu terytorialnego oraz procedurę wdrożenia, w której duży nacisk położono na szkolenie kadry zarządzającej i pracowników. Efektywność i skuteczność systemu ma zagwarantować budżet zadaniowy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Durbajło-Mrowiec