Object

Title: Nikah al-Mut'ah - pleasure marriage ; Nika al-Mut'a - małżeństwo dla przyjemności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nikah al-Mut'ah - pleasure marriage  
Nika al-Mut'a - małżeństwo dla przyjemności

Alternative title:

Nikah al-Mut'ah - pleasure marriage

Creator:

Dembowska, Ilona

Subject and Keywords:

Islam   temporary marriage   mut’ah   Shi’ism   Shiite Islam  
islam   małżeństwo czasowe   mut’a   szyizm   islam szyicki

Abstract:

Islam is a religion which consists of various fractions that often argue with each other about the crucial questions regulated by the Sharia law. One of them is marriage - a contract that can be permanent, but also temporary. The second form of marriage is recognized only by some Muslims. It is worth emphasizing that the Islamic perception of marriage differs from the Christian one - in Islam marriage is connected to the question of property, such a relationship is also not inseparable. Temporary marriage (in Arabic mut’ah) is recognized by Shi'ite Islam, and the Sunnis who are the majority of Muslims, treat it as heresy, because in their opinion such relationships were legal only in the times of the Prophet. The Western world perceives this kind of marriage as an example of legal prostitution with what I would like to argue. In my article, I describe the legal basis of a mut’ah derived from the Quran and the conditions which must be fulfilled. Some of them depend on the sex of spouse. A Shiite woman can marry only an equal man, hence a Muslim man. However, a man may also marry a Christian woman or a Jewish woman. He is also required to give a gift to his temporary wife, so the contract can be effective. I also write about the issue of the contract’s matter and the spouses’ declaration of will. Moreover, I describe the question of mut’ah’s duration, which is the subject of great controversy due to the fact that temporary marriage can last several hours, but also 50 years. In addition, I also write about the possibilities to dissolve mut’ah. I state the differences between mut’ah and permanent marriage. Mut’ah plays a different role (it may be described as complementary) - it is dedicated to the Muslims - Shiites, who for some reason cannot afford permanent marriage  

Islam jest religią złożoną z różnych odłamów, które często spierają się między sobą na temat fundamentalnych kwestii prawnych będących treścią szariatu. Jedną z nich jest małżeństwo - kontrakt, który może mieć charakter stały, ale i czasowy. Druga forma jest uznawana jedynie przez niektóre odłamy islamu. Warto podkreślić, iż muzułmańskie postrzeganie małżeństwa różni się od chrześcijańskiego – w islamie znacznie większą rolę przykłada się do kwestii majątkowych, taki związek nie jest też nierozerwalny. Małżeństwa czasowe (arab. mut’a) są właściwe dla islamu szyickiego, a sunnici, stanowiący większość wyznawców Allaha, traktują je jak herezję, gdyż ich zdaniem takie związki były legalne jedynie w czasach Proroka. Świat zachodni postrzega ten rodzaj małżeństwa jako przykład legalnej prostytucji, z czym chciałabym polemizować. W moim artykule opisuję podstawę prawną mut’a wywodzoną z samego Koranu, przesłanki przedmiotowe i podmiotowe. Te ostatnie różnią się w zależności od płci. Kobieta – szyitka może poślubić jedynie równego sobie, czyli muzułmanina. Natomiast mężczyzna - szyita może poślubić również chrześcijankę albo żydówkę. Wymaga się od niego również daru dla czasowej żony, aby kontrakt został skutecznie zawarty. Poruszam również kwestię treści umowy między małżonkami i ich oświadczeń woli. Opisuję również czas trwania mut’a, który jest przedmiotem dużych kontrowersji ze względu na to, że małżeństwo czasowe może być zawarte na kilka godzin, ale równie dobrze i na 50 lat. Ponadto, piszę też o sposobach zakończenia mut’a. Istotną kwestią są również różnice między małżeństwem czasowym, a tym stałym. Mut’a pełni inną rolę, poniekąd komplementarną, jest dedykowana choćby muzułmanom - szyitom, którzy z pewnych względów nie mogą pozwolić sobie na zawarcie stałego małżeństwa

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Sobieska, Agnieszka. Red.   Jelonek, Barbara. Red.

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128450   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-14-7

Language:

pol   eng

Is part of:

Acta Erasmiana. 2017, 17

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

673

Number of object content views in PDF format

682

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101487

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Nika al-Mut'a - małżeństwo dla przyjemności Jun 11, 2021

This page uses 'cookies'. More information