Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ twórczości Jana di Piano Carpiniego i Marco Polo na postrzeganie cywilizacji mongolskiej przez Europejczyków

Creator:

Bańczyk, Alicja

Subject and Keywords:

średniowiecze   podróże   Polo,   Del Carpine, Giovanni da Pian (ca 1182-1252)   Polo, Marco (1254-1323)

Abstract:

Celem artykułu jest analiza, w jaki sposób Historia Mongołów Jana di Piano Carpiniego i Opisanie świata Marco Polo wpłynęły na postrzeganie cywilizacji mongolskiej w XIII-wiecznej Europie. Na początku opracowania zarysowany zostaje horyzont geograficzny Europejczyków na początku XIII wieku oraz wpływ mongolskiego najazdu na Europę Wschodnią na ich postrzeganie ludów Dalekiego Wschodu. Kolejno ukazane zostaje, w jaki sposób wysłannik papieża Innocentego IV, mnich Jan di Piano Carpini przedstawił w swoim dziele Mongołów, demitologizując ich i czyniąc z nich zwykłych ludzi, których da się pokonać w walce. Następnie przedstawiona zostaje wizja wspaniałego mongolskiego imperium Kubilaj Chana, roztoczona Europejczykom przez Marco Polo. Tym samym artykuł śledzi etapy zmiany postrzegania Mongołów w Europie w XIII wieku, od mitycznego ludu zesłanego jako kara za grzechy do sprawnie zarządzanego imperium, rządzonego przez zdolnych władców

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Sobieska, Agnieszka. Red.   Jelonek, Barbara. Red.

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   czasopismo online

Identifier:

ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-14-7

Language:

pol   eng

Is part of:

Acta Erasmiana. 2017, 17

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors